Τεχνικό επιτελείο ακαδημίας ποδοσφαίρου Μακεδονικού 2020-2021

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  

 

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ