ΑΚΑΔΗΜΙΑ (5-9 ετών)

Γενικά το βάρος στις ηλικίες αυτές πέφτει σε ικανότητες χωρίς την μπάλα. Σκοπός του προπονητή είναι να βελτιώσει την αντίληψη του παιδιού, καθώς και τις κινήσεις του σε σχέση με τη θέση του στο γήπεδο. Επίσης έμφαση δίνεται στις μηχανικές κινήσεις του σώματος. Όσο περισσότερες κινήσεις παρουσιάζονται σε ένα παιδί, τόσο βελτιώνεται ο μηχανισμός του. Το παιδί έρχεται σε ήπια επαφή με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μέσα από παιγνιώδεις ασκήσεις. Όλα τα αντικείμενα διδάσκονται προοδευτικά και σε χαλαρούς ρυθμούς έτσι ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και η διάθεση του παιδιού για την ένταξη στην προπονητική διαδικασία αργότερα.

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας του Μακεδονικού :

1)  Ασκήσεις συγχρονισμού σώματος και μπάλας, ισορροπίας και ρυθμού.

• Ασκήσεις ντρίπλας.
• Διδασκαλία σουτ και ντρίπλας με ατομικούς και ομαδικούς διαγωνισμούς.
• Συνδυασμός ασκήσεων ντρίπλας και σουτ.

2)  Παιχνίδια με την μπάλα αλλά και χωρίς αυτή που βελτιώνουν τη γνώση γύρω από το άθλημα, γνώση του ανθρώπινου σώματος, τις αποστάσεις και τον συγχρονισμό.

3)  Ασκήσεις με μπάλα που βελτιώνουν το ρυθμό του σώματος

Έμφαση σε ασκήσεις ντρίπλας, σουτ, συνδυασμός σουτ και ντρίπλα.
Διδασκαλία πάσας, αρχική μορφή ομαδικής δουλειάς.

4)  Ασκήσεις με μπάλα, ατομικές και σε ζευγάρια για βελτίωση συγχρονισμού.

Διδασκαλία της άμυνας.
Περισσότερη δουλειά στη ντρίπλα, σουτ, πάσα, και άμυνα.

5)  Εκμάθηση απλών κανόνων μπάσκετ.