Μίνι (11-12 ετών)

Στα τμήματα των Μίνι συνεχίζουμε την ίδια φιλοσοφία δηλαδή «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ». Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην χρησιμοποίηση της φυσικής δραστηριότητας στην εκπαίδευση του παιδιού.

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας του Μακεδονικού :

1)  Επιδίωξη της αυτοματοποιημένης κίνησης μέσα από την ελευθερία των κινήσεων που παρέχεται από μια πλατιά βάση κινητικών εμπειριών και δεξιοτήτων.

2)  Δίνεται μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη συνεργασιών μέσα στο παιχνίδι.

3)  Δίνεται μεγάλη έμφαση σε θέματα ευλυγισίας και ορθοσωματικής ανάπτυξης ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

4)  Γίνεται είσοδος της τακτικής στο παιχνίδι.

5)  Δίνεται επιμονή στην επανάληψη και στη σωστή-λεπτομερή υπόδειξη.

Το μπάσκετ σε αυτή την ηλικία συνεισφέρει σε πολλά ως αναφορά την σωστή εκπαίδευση του παιδιού οπως:

α)  στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας του

β)  στη φυσική του ανάπτυξη

γ)  στη διανοητική του ανάπτυξη. Μέσω της αθλητικής προπόνησης το παιδί βελτιώνει την ικανότητα αντίληψης, γυμνάζει την ικανότητα της προσοχής, αναπτύσσει την μνήμη, την φαντασία του και το δημιουργικό του πνεύμα

δ)  στη συναισθηματική του ανάπτυξη και ισορροπία

ε)  στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην αποφυγή αντικοινωνικών επαφών

στ)  προάγει τον αυτοέλεγχο του καθώς και συνήθειες αγωνιστικότητας σε φυσικές δραστηριότητες και το προετοιμάζει για μια δραστήρια ζωή

ζ)  δημιουργεί εμπειρίες, σχέσεις με άλλα παιδιά, γνώση κι αντίληψη των αντιδράσεών τους