Προ-Μίνι (9-10 ετών)

Σε αυτή την ηλικία συνεχίζεται η διδασκαλία των βασικών μηχανισμών του σώματος, οι οποίοι βελτιώνονται και αναπτύσσονται με συνεχή προπόνηση.

Η εισαγωγή της ντρίπλας, πάσας, σουτ και οι βασικές αμυντικές κινήσεις γίνονται με απλές και παιγνιώδεις ασκήσεις. 

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας του Μακεδονικού :

Οι αθλητές σε αυτές τις ηλικίες, εκτός από τα βασικά που συνεχίζουν να αποτελούν τον κύριο εκφραστή της προπόνησης, πρέπει επίσης να μάθουν:

 1)  Τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο.

 2)  Τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούν στη διάρκεια της επίθεσης.

 3)  Να κινούνται χωρίς την μπάλα.

 4)  Να κινούνται σε σχέση με την μπάλα.

 5)  Απλές κινήσεις και τοποθετήσεις της άμυνας.

 6)  Κανονισμούς του basketball μέσα απ’ τα προπαρασκευαστικά παιχνίδια και τις ασκήσεις συνεργασίας.