ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε το Χορηγικό Πρόγραμμα του ΑΣ και της ΠΑΕ Μακεδονικός πατώντας «κλικ» στην παρακάτω εικόνα