Κ-13

Η ηλικία αυτή θεωρείται από τους αθλητικούς επιστήμονες ως η χρυσή ηλικία μάθησης καθώς τα παιδιά έχουν την μεγαλύτερη ικανότητα μάθησης και πράξης. Τα παιδιά στην ηλικία αυτή είναι πολύ καλοί δέκτες και αποτυπώνουν άμεσα τις προπονητικές κατευθύνσεις του προπονητή. Η σωστή επιλογή του προπονητή και το στοχευμένο προπονητικό πλάνο θα θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ποδοσφαιρική εξέλιξη του αθλητή. Η ακαδημία ποδοσφαίρου του Μακεδονικού ακολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές έχει επιλέξει τους κατάλληλους προπονητές οι οποίοι γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα σωματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας επιδιώκουν να βάλουν τις σωστές ποδοσφαιρικές βάσεις σε αυτήν την σημαντική ηλικία.

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Μακεδονικού  :

1)      Βελτίωση όλων των βασικών τεχνικών(κεφαλιά, σουτ, πάσες, έλεγχο της μπάλας ,υποδοχή κ.τ.λ.)

2)      Σύνθετη νευρομυϊκή εξάσκηση(στεφάνια,medicineball,σκάλες συναρμογής κ.τ.λ)

3)      Εξειδικευμένη και λεπτομερή προπόνηση τεχνικής.

4)      Αναλυτική εκμάθηση της ατομικής τακτικής(άμυνα, επίθεση)

5)      Εισαγωγή σε παιχνίδια υποομάδων(παιχνίδια σε μικρές ομάδες 4-4 και 5-5).

6)      Σύνθετα τακτικά παιχνίδια που προάγουν την ποδοσφαιρική οξυδέρκεια.

7)      Διασκέδαση μέσα από το σωστό παιχνίδι.

8)      Βελτίωση της φυσικής ικανότητας(αντοχή, δύναμη ,ταχύτητα, ευκινησία) μόνο μέσα από τακτικά παιχνίδια.