Κ-16

Η ηλικία των 16 ετών θεωρείται από τους αθλητικούς επιστήμονες ως η 2η χρυσή ηλικία μάθησης. Τα παιδιά λόγω των υψηλών νοητικών ικανοτήτων είναι σε θέση να αντιληφθούν    σύνθετες καταστάσεις  και έτσι προπονούνται σε υψηλό επίπεδο. Οι προπονητικές  απαιτήσεις των προπονητών είναι μεγάλες, προσαρμοσμένες βέβαια στο κάθε παιδί ξεχωριστά ανάλογα με τις ικανότητες του.

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Μακεδονικού:

1)    Προπόνηση τεχνικής που υπηρετεί το ομαδικό παιχνίδι.

2)    Πολύ χρόνος σε προπόνηση τακτικής  .

3)    Θεωρητική διδασκαλία ανάλυσης παιχνιδιού.

4)    Προπόνηση ανάλυσης λαθών.

5)    Ατομική προπόνηση.

6)    Προπόνηση σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται το ποδόσφαιρο όπως βούληση ,αποφασιστικότητα , θάρρος, υπευθυνότητα ,ομαδικότητα.

7)    Επίκεντρο της προπόνησης είναι η μπάλα και το ομαδικό παιχνίδι.