Φιλοσοφία Ακαδημίας Μπάσκετ Μακεδονικού

Η ακαδημία του Μακεδονικού δραστηριοποιείται στον αθλητικό τομέα με σκοπό τη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας, τόσο στο επίπεδο της άθλησης όσο και στο επίπεδο των αξιών του αθλήματος. Η κύρια φιλοσοφία είναι η παροχή υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυτοαναδειχθούν οι προσωπικότητες των αθλητών μας και να ξεχωρίσουν τα ταλέντα του καθενός. Προσπαθούμε να  προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον που διευκολύνει την υλοποίηση των προσωπικών στόχων των αθλητών μας και ταυτόχρονα βρισκόμαστε δίπλα τους στις όποιες αποφάσεις τους. Η ακαδημία μας βασίζεται σε 6 πολύ σημαντικούς σκοπούς όπως είναι:

1)  Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτών. Οι αθλητές πρέπει να αναπτύξουν κινητικές έννοιες, βασικές κινητικές και σύνθετες αθλητικές δεξιότητες για τη συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής.

2)  Η απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς και γιατί) και παράλληλη εφαρμογή τους για την αποτελεσματική συμμετοχή σε παρούσες και μελλοντικές συνθήκες φυσικής δραστηριότητας.Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές της αθλητικής επιστήμης (αρχές, κανόνες, στρατηγικές) για την αποτελεσματική συμμετοχή σε αθλητικά παιχνίδια στο παρόν και το μέλλον.

3)  Η γνώση και η ανάπτυξη ενός επιπέδου φυσικής κατάστασης για την υγεία μας. Οι αθλητές/τριες πρέπει να αναπτύξουν αλλά και να γνωρίζουν πώς θα πετύχουν και θα διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης, που προάγει την υγεία στο παρόν και το μέλλον.

4)  Η απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη της αυτοέκφρασης και της κοινωνικότητας. Οι αθλητές/τριες πρέπει να έχουν εμπειρίες επιτυχίας από τη συμμετοχή τους στις φυσικές δραστηριότητες. Πρέπει να δημιουργούν ποικίλους και πρωτότυπους τρόπους κίνησης, να εκφράζουν μέσω αυτών συναισθήματα, σκέψεις και προβληματισμούς και παράλληλα, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής με άλλους.

5)  Η κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους και όλες. Οι αθλητές/τριες πρέπει να κατανοούν, να σέβονται τις όποιες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και να επιθυμούν να συμμετέχουν με όλους και όλες σε κάθε είδους δραστηριότητες.

6)  Η επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα. Οι αθλητές/τριες θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται κατάλληλα καθώς συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες εντός αλλά και εκτός του αγωνιστικού περιβάλλοντος. Αυτό θα τους βοηθήσει να είναι ολοκληρωμένοι πολίτες στο πλαίσιο λειτουργίας τους στο κοινωνικό σύνολο.


Για όλους τους παραπάνω λόγους εμείς στον Μακεδονικό προτιμούμε να αναλαμβάνουμε τους αθλητές από μικρή ηλικία και να τους προετοιμάσουμε κατάλληλα για την έναρξη της επαγγελματικής τους καριέρας.