Παγκορασίδες

Στο τμήμα Παγκορασίδων, οι αθλήτριες μπαίνουν στο πρώτο επίσημο αγωνιστικό κατώφλι. Οι αθλήτριες εξασκούνται σε ασκησιολόγιο που περιλαμβάνει ξεκάθαρες αγωνιστικές  κινητικές μορφές. Εδώ υπάρχει για πρώτη φορά συμμετοχή σε επίσημο πρωτάθλημα , με κανονισμούς και συνθήκες που ορίζει η ένωση.

Σκοπός της προπόνησης είναι να διδάξουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την υψηλή εξοικείωση με το άθλημα και τους κανονισμούς του. Δίνεται αρκετή προσοχή στη φυσική κατάσταση των παιδιών και στην τεχνική τους κατάρτιση , μεταφέροντας όλα αυτά σε μορφή προπόνησης που να προσομοιάζει τον αγώνα. Η πολλές επαναλήψεις και η πρωτοβουλία στην αγωνιστική απάντηση που δίνει η παίκτρια είναι χαρακτηριστικό του σταδίου αυτού, γεγονός που οδηγεί ομαλά σε μια πρώτη αδρή αξιολόγηση της ταυτότητας κάθε αθλητή (εξειδίκευση).

Χρησιμοποιείται συχνά το αγωνιστικό σύστημα 4-2 , που εισάγει τις αθλήτριες στη χρήση αγωνιστικών συστημάτων, που θα τις βοηθήσει μελλοντικά. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στάδιο άσκησης των παιδιών, καθώς σωματικά και πνευματικά βρίσκονται στην καλύτερη ηλικία αφομοίωσης.