ΕΦΗΒΙΚΟ (16-17 ετών)

Τα εφηβικά τμήματα των ομάδων θεωρούνται «προθάλαμος» της ανδρικής ομάδας. Τα παιδιά στην ηλικία των 16-17 ετών λόγω των υψηλών νοητικών ικανοτήτων είναι σε θέση να αντιληφθούν  σύνθετες καταστάσεις  και έτσι προπονούνται σε υψηλό επίπεδο. Οι προπονητικές  απαιτήσεις των προπονητών είναι μεγάλες, προσαρμοσμένες βέβαια στο κάθε παιδί ξεχωριστά ανάλογα με τις ικανότητες του.

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας του Μακεδονικού:

1)  Ανάπτυξη όλων των φυσικών ικανοτήτων του αθλητή (δύναμη, έκρηξη, αλτικότητα κ.α.).

2)  Εξειδικευμένη προπόνηση φυσικής κατάστασης.

3)  Πολύ χρόνος σε προπόνηση τακτικής.

4)  Πλήρη εφαρμογή της φιλοσοφίας που διέπει την ομάδα.

5)  Η φιλοσοφία του τρόπου παιχνιδιού της ομάδος παρουσιάζεται τώρα πιο έντονη.

6)  Προπόνηση τεχνικής εξυπηρετώντας την ομαδικότητα.

7)  Ατομική προπόνηση.