Κ-8

Η ηλικία των 7 χρόνων είναι το στάδιο που το παιδί έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο της μπάλας. Σκοπός μας είναι να μυήσουμε τα παιδιά και να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον τους για το ποδόσφαιρο .

Η ηλικία των 6 ετών παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου η προπόνηση που κάνουμε επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεχτική και προσαρμοσμένη στην ευαίσθητη ηλικία των 6 ετών.

Στόχοι της προπόνησης της ακαδημίας του Μακεδονικού :

  1.     Στα παιδιά παρέχεται μια πλατιά βάση κινητικών εμπειριών και δεξιοτήτων.
  2.     Ασκησιολόγιο ανάπτυξης της νευρομυϊκής συναρμογής.
  3.     Παιγνιώδης ασκήσεις με και χωρίς μπάλα .
  4.     Εκμάθηση απλών κανόνων ποδοσφαίρου.
  5.     Ασκήσεις τακτικής και τεχνικής μέσα από το παιχνίδι.
  6.     Ανάπτυξη της οξυδέρκειας των παιδιών μέσα από ερωτήσεις που τίθενται στα παιδιά ώστε να βρουν τις απαντήσεις μόνοι τους.
  7.     Όλες οι δεξιότητες διδάσκονται μέσα από ψυχαγωγικά παιχνίδια που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και προσελκύουν την προσοχή τους.

Η ακαδημία ποδοσφαίρου του Μακεδονικού μέσα από στοχευόμενες προπονήσεις επιδιώκει να εισάγει τα παιδιά στο κόσμο του παιδικού ποδοσφαίρου. Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία στη ηλικία αυτή αποτελεί θεμέλιο λίθο ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών.

Η δημιουργία ευχάριστου κλίματος προπόνησης , η μεθοδική διδασκαλία, ο σωστός προγραμματισμός και οι εξειδικευμένοι προπονητές-παιδαγωγοί αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του γκρουπ.

Βασική μας αρχή για την ηλικία αυτή είναι πως το ποδόσφαιρο αποτελεί παιχνίδι και ένα μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών. Η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, η προαγωγή του ευ αγωνίζεσθε , η ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε παιδί ξεχωριστά, η επικοινωνία μαζί του και η συστηματική παρακολούθηση της πνευματικής κοινωνικής και ποδοσφαιρικής εξέλιξης του αποτελούν κυρίαρχους στόχους της προπονητικής διαδικασίας .