ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος Α.Σ.Μακεδονικού

Παύλος Ανδρώνης

 

Α’ Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Παππούς

 

Ταμίας

Γεώργιος Ζέγος

 

Γενικός Γραμματέας

Μαριάννα Κωνσταντινίδου

 

Έφορος Ποδοσφαίρου

Δημήτριος Ευαγγελίδης

 

Έφορος Εγκαταστάσεων

Αντώνιος Χατζηπροδρόμου

 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης