ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος Α.Σ.Μακεδονικού

Παύλος Ανδρώνης

 

Α’ Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Παππούς

 

Β’ Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Σταυρίδης

 

Γ’ Αντιπρόεδρος

Βασιλική Νάκου

 

Ταμίας

Γεώργιος Ζέγος

 

Γενικός Γραμματέας

Μαριάννα Κωνσταντινίδου

 

Έφορος Ποδοσφαίρου

Δημήτριος Ευαγγελίδης

 

Έφορος Καλαθοσφαίρισης

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

 

Έφορος Χειροσφαίρισης

Πέτρος Ιττές

 

Έφορος Εγκαταστάσεων

Αντώνιος Χατζηπροδρόμου

 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης