Πρόγραμμα Παιδικό

Παιδικό

Τρίτη 10 Απριλίου 
 11:00 – 12:00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ BEBIDES 2000 ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
 0-4
 14:00 – 15:00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ANDRE VIEIRINHA ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 0-1
 16:00 – 17:00 ΑΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ  0-8
17:00 – 18:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ANDRE VIERINHA  ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 1-1
19:15 – 20:15 ΑΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ 0-7
20:00 -21:00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ BEBIDES 2000 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
 0-1
Τετάρτη 11 Απριλίου
 09:00 -10:00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 2-3
10:00 -11:00
ΑΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ANDRE VIERINHA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 0-3
 11:00 -12:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 0-6
 12:00 -13:00  ΑΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ  BEBIDES 2000  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ 0-14
13:00 – 14:00  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ  3-1
14:00 -15:00
ANDRE VIERINHA BEBIDES 2000 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ  1-0
Πέμπτη 12 Απριλίου
09:30 -10:30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ BEBIDES 2000 ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ  2-0
10:30 – 11:30
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ANDRE VIERINHA ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 0-2
11:30 – 12:30
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ  3-0