Τεχνικό επιτελείο ακαδημίας ποδοσφαίρου Μακεδονικού 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-15 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-16, Κ-17, Κ-20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-9 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-15,

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Κ-6, Κ-11 & Κ-12

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-16, Κ-17 & Κ-20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-6, Κ-8, Κ-9 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-15

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Κ-11 & Κ-12

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Κ-6, Κ-8, Κ-9, Κ10 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-7 & Κ-10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Κ-8, Κ-9 & Κ-10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Κ-6, Κ-7 & Κ-8

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Κ-12, Κ-13 & Κ-15

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Κ-10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ