Τεχνικό επιτελείο ακαδημίας ποδοσφαίρου Μακεδονικού 2017-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡRO-BABINI & ΒΟΗΘΟΣ JUNIOR 2008

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PRO-BABINI, BABINI 2011 & PRO-JUNIOR 2010

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΑΒΙΝΙ 2011, PRO-JUNIOR 2009-’10 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PRO-JUNIOR 2010 & JUNIOR 2008

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ JUNIOR 2008, ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ 2006 & ΒΟΗΘΟΣ JUNIOR 2007

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ JUNIOR 2007, ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ 2005

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PRO-JUNIOR 2009, JUNIOR 2008 & JUNIOR 2007

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ PRO-JUNIOR 2009

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ 2006 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΝΕΩΝ 2001/2002

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ 2005 & ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ PRO-JUNIOR 2009

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ