Τεχνικό επιτελείο ακαδημίας ποδοσφαίρου Μακεδονικού 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ