Τεχνικό επιτελείο ακαδημίας ποδοσφαίρου Μακεδονικού 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-15 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-16, Κ-17, Κ-20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-9 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-15,

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-6, Κ-11 & Κ-12

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-16, Κ-17 & Κ-20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-6, Κ-8, Κ-9 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-15

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-11 & Κ-12

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-6, Κ-8, Κ-9, Κ10 & ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Κ-20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-7 & Κ-10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-8, Κ-9 & Κ-10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ-6, Κ-7 & Κ-8

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ-12, Κ-13 & Κ-15

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ-10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ