Τεχνικό επιτελείο ακαδημίας μπάσκετ Μακεδονικού 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΥ & ΕΦΗΒΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ JUNIOR & ΠΡΟΜΙΝΙ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ JUNIOR, ΠΡΟ-ΜΙΝΙ & ΜΙΝΙ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ