Πρόγραμμα προπονήσεων ακαδημίας ποδοσφαίρου 2018-2019

(Α) – Γήπεδο με Πλαστικό Χλοοτάπητα

(Β) – Γήπεδο με Πλαστικό Χλοοτάπητα

(Γ) – Γήπεδο με Πλαστικό Χλοοτάπητα

(Δ) – Γήπεδο με Φυσικό Χλοοτάπητα

(Ε) – Γήπεδο με Φυσικό Χλοοτάπητα